Takuuehdot

1.ULKOPOREALTAAT

Pohjolan Porealtaat antaa myymilleen tuotteille 2 vuoden täystakuun kotitalouskäytössä. Takuu edellyttää, että tuotteen asennuksessa noudatetaan asennusohjeen mukaisia määritelmiä asennuspaikan ja olosuhteiden osalta. Tuotetta tulee käyttää ja huoltaa asennusohjeen mukaisesti.

Takuu astuu voimaan tuotteen ostopäivästä tai tuotteen sijoituspaikkana olevan rakennuskohteen vastaanottopäivästä lukien, riippuen siitä kumpi on myöhäisempi. Takuutositteena on tuotteen ostokuitti, rakennuskohteen vastaanottopöytäkirja tai vastaava selvitys.

2.VARAOSATAKUU

Varaosan takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä lukien. Rikkoutuneen osan korvaava osa toimitetaan maksutta. Varaosan asentajana on käytettävä valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä tai riittävän pätevyyden omaavaa asennusliikettä.

3.TAKUUVASTUUN RAJOITUKSET

Ostajan on hoidettava tuotetta huolellisesti. Ostajan on tuotteen vastaanottaessaan tarkastettava, ettei siinä ole kuljetus- tai varastointivaurioita. Havaituista vaurioista on heti ilmoitettava tuotteen myyjälle tai kuljetusliikkeelle.

Myyjä ei ole vastuussa tuotteen virheistä, toiminnan häiriöistä tai puutteista, jotka aiheutuvat kuljetuksesta tai virheellisestä varastoinnista, valmistajan ohjeiden vastaisesta asennuksesta, käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai tuotteen sijoittamisesta sellaiseen tilaan, jossa olosuhteet eivät vastaa valmistajan suositusta.

4.VIRHEESTÄ ILMOITTAMINEN

Ostajan on ilmoitettava tuotteen virheestä tai häiriöstä heti sen ilmaannuttua. Ilmoitus voidaan tehdä valmistajalle, tuotteen myyjälle tai valmistajan valtuuttamalle asennusliikkeelle.

5.VALMISTAJAN TOIMENPITEET TAKUUN YHTEYDESSÄ

Aiheelliseksi todetun takuuilmoituksen perusteella valmistaja korjaa tai vaihtaa virheellisen tuotteen. Korjaus tai vaihto tapahtuu valmistajan kustannuksella. Valmistaja on oikeutettu käyttämään itselleen edullisinta vaihtoehtoa. Varaosan takuu on määritelty edellä kohdassa 2. Vaihdetulle osalle annetaan kohdan 2. mukainen varaosatakuu. Korjatun tuotteen takuu säilyy muilta osin ennallaan.

Valmistaja ei korvaa tuotteen virheen tai häiriön ostajalle aiheuttamia kuluja, liiketoiminnan estymisen aiheuttamaa tappiota eikä muutakaan välitöntä tai välillistä vahinkoa.

6.VIKING SPAS TAKUUHUOLLOT

Viking Spas takuuhuolloista vastaavat pääsääntöisesti Pohjola Porealtaiden valtuuttamat huoltopisteet. He varmistavat takuun voimassaolon joko ostokuitista tai muusta käyttöönoton vahvistavasta tositteesta. Mikäli valtuutettua huoltopistettä ei ole paikkakunnalla tai valtuutettuun huoltoon on pitkä matka voi asiakas olla yhteydessä Pohjolan Porealtaiden asiakaspalveluun, joka varmistaa tuotteen iän esim. sähköpostitse lähetettävällä kuitilla ja vauriosta otetulla valokuvalla.

Takuuhuolto suoritetaan yleensä tuotteen asennuspaikalla, ellei toisin sovita. Takuun alainen tuote korjataan aina, mikäli se on mahdollista. Tuotteen vaihto tulee kysymykseen vain poikkeustapauksissa ja silloinkin vain Pohjolan Porealtaan asiakaspalvelun luvalla. Takuuhuolto sisältää pääsääntöisesti sekä työn, matkan että osien osuuden. Pohjolan Porealtaat pidättää oikeuden olla hyväksymättä takuuhuoltoa, mikäli havaitaan takuuehtojen väärinkäytöstä tai esim. takuuajan vahvistavaa tositetta ei löydy. Epäselvissä tapauksissa tulee olla yhteydessä Pohjolan Porealtaiden asiakaspalveluun.